• Rey Garp

 • Quartemia

 • Gremlin

 • Chardonnay

 • Den koní 2012

 • Lukáš

 • Amin

 • Pamír

 • Fram

 • Grin

 • Martinick

 • Nandino

 • Ledoborec

 • Orion

S neustále stoupajícím zájmem o chov koní, péči o ně, o jezdectví a vozatajství, probíhá v areálu výuka pro studenty ČZU. Vyučují se zde předměty týkající se chovu koní, především pro studenty FAPPZ a PEF, popř. i pro studenty z jiných fakult. Koně se stávají stále více populární, proto se otevírá stále více předmětů souvisejících s koňmi pro studenty všech fakult.

Studenti si zde mohou doplnit poznatky z etologie hospodářských zvířat, z chovu koní, z jezdectví a vozatajství. Dále v areálu probíhá i povinná praxe studentů, která spočívá v celodenní péči o koně – ošetřování koní, krmení a jeho příprava na jezdeckou hodinu, pohybování koní, asistence při výcviku koní a jezdců, organizace víkendových služeb se členy JK, údržba areálu.

© By PeS - 2012